Beste Lezers

Zoals uit de artikelen op deze site blijkt houdt de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA/ de modelovereenkomsten wet) bij zeer bezig. Voordat de invoering een feit was gaf ik al aan dat dit een kansloze wet was. De adviezen die ik op informatiebijeenkomsten gaf (doe voorlopig maar even niets) bleken helaas waar. De wet is wel een feit maar de handhaving is nu al een aantal keer opgeschort. Het komt er op neer dat het qua ZZP werkers eigenlijk 1 grote speeltuin is. Men spreekt wel over de aanpak van kwaadwilligen doch in de praktijk (zo blijkt uit mijn ervaring) is dat de beroemde wassen-neus.

De wet is nu verder opgeschort tot 1 januari 2020. Men is bezig met een nieuwe wet waar ik u binnenkort over informeer. Of dat de oplossing zal zijn……

Opschorting Handhaving Wet DBA tot 1 jan 2020