Flash back

Ik heb even een flash back momentje. Dat krijg je als je wat ouder wordt. Nee niet over familie of jeugd maar over een simpele vraag van een klant. De vraag was: als ik die lijfrenteuitkering nou krijg van 10.000 euro. wat hou ik daar dan van over. Een heel logische vraag aan een belastingadviseur en die als die kennis van zaken heeft (en dat meen ik te hebben) zou er ook direct een antwoord moeten komen.

Vroeger..

 Vroeger (of Vroeguh als Haagse Harrie het zou zeggen) kon ik dat direct. Tegenwoordig durf ik dat bij veel gevallen niet direct meer. En dat heeft dan niets met mijn leeftijd te maken maar alles met de ongelofelijk (domme) complexiteit van onze regelgevling. Vroeger kon je met wat parate kennis van de belastingtarieven een directe inschatting maken maar tegenwoordig hangt de uitkomst van inkomensafhankelijke regelgeving aan elkaar.

Paar voorbeelden:

-inkomensafhankelijke algemene heffingskorting

inkomensafhankelijke arbeidskorting

beperking renteaftrek hypoteekrente eigen woning

premie zorgverzekeringswet

inkomensafhankelijke huurverhoging

huur- zorg- en kinderopvangtoeslag

kindgebonden budget

etc

 

 Politiek verdoezelt de echte tarieven

En echt, deze cijfers (die ook jaarlijks veranderen) zijn niet uit het hoofd te leren. Ik weet trouwens nog dat ik bij mijn 1e werkgever nog niet met aangiftesoftware werkte, je zal het allemaal met de hand moeten berekenen…

 Feitelijk gezien is het een onrechtmatige daad van de wetgever dat dit woud van regeltjes (dat een gevolg is van de versplintering van de politieke partijen) heet geschapen. Iedere nederlander wordt geachte ook de fiscale wet te kennen maar dat is echt onmogelijk. Kortom, het is een heel gereken om te bepalen wat iemand nu echt aan belasting betaalt over zijn inkomen. De politiek roept wel stoer dat ons toptarief maar (?) 52% bedraagt, maar beste lezer, dat is feitelijk veel meer als u het hiervoor genoemde in ogenschouw neemt. De politiek maakt het complex om de werkelijke belastingdruk te verdoezelen.  Dat is nogal een stelling maar ik kan er niets anders  van maken.

 Ik heb daarom niet zoveel vertrouwen in het aangekondigde nieuwe belastingstelsel. Immers als men het echt eenvoudig en transparant maakt komt u te weten wat u echt aan belasting betaalt… en dat kost stemmen….