Vrijwilliger of semivrijwilliger

Pas op voor vrijwilligers? Hoezo, daar moet je blij mee zijn. Hele delen  van de samenleving draaien op mensen die zich vrijwillig inzitten voor sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en de zorg. Respect daarvoor.

Echter op het moment dat er een vergoeding wordt verstrekt aan een vrijwilliger kan er nog wel eens een fiscaal problem ontstaan. Nu vind ik een vrijwilliger die betaald wordt (tenzij vergoeding voor kosten) persoonlijk geen echte vrijwilliger maar meer een semi-vrijwilliger maar dat even terzijde. Prima dat instanties daarop kunnen draaien.

Scholen en sportverenigingen

Ik moest daar deze week weer eens aan denken bij een bericht in de Telegraaf. een aantal scholen en kinderopvangverblijven hebben een naheffing ontvangen van vele honderdduizenden euro’s omdat ze overblijfmoeders hebben betaald. Deze moeders (het bericht sprak niet van vaders trouwens) waren blijkbaar vrijwilligers die een vergoeding voor  ontvingen. Dat zie je veel ook voor sportverenigingen en als niet strikt de fiscale regels worden gevolgd kunnen er grote problemen ontstaan.

Een aantal jaren geleden heb ik die discussie moeten voeren met de belastingdienst bij een sportvereniging die ook zo’n naheffing had ontvangen. Dat is een lastige discussie omdat de regels gewoon vastliggen.

Wat zijn dan de regels voor een vrijwilligers-vergoeding

Allereerst moet sprake zijn van  een vrijwillige inzet. Dat klinkt simpel maar het verschil met een dienstbetrekking is niet altijd zo groot. Immers bij sportverenigingen worden vrijwilligers ingezet waarbij de vereniging wel een soort overeenkomst heet met iemand die de administratie doet of trainingen geeft. Er zit naar mijn mening maar een heel dun lijntje met een werkgever-werknemer relatie

Daarnaast gelden er strikte regels omtrent het bedrag dat uitbetaald mag worden.

Krijgt u behalve een vergoeding voor uw inzet ook een gespecificeerde kostenvergoeding? Dan hebt u een vrijwilligersvergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent 23 jaar of ouder. U krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
  • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent jonger dan 23 jaar. U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
  • U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal € 150 per maand en € 1.500 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u meer dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar ontvangt, hebt u geen vrijwilligersvergoeding maar is het gewoon belast. En daar gaat het mis want in dat geval is degene die het uitbetaalt volgens de belastingdienst ineens een werkgever die de loonbelasting moet afdragen.

Opletten dus

Bij het uitbetalen van vrijwilligers moet u dus goed opletten. Een foutje is snel gemaakt en de gevolgen zijn groot.