Op deze blogsite heb ik regelmatig kritiek geleverd op de heffing over uw spaargeld (het box 3 inkomen) zie o.a. http://fredsnelderwaard.nl/100-belastingheffing-robuust-en-rechtvaardig/

Gelukkig is dit ook opgepakt door de media het afgelopen jaar. Dat is ook de reden dat er paar maanden geleden de staatssecretais eindelijk overstag ging. Er zou een aanpassing komen in de box 3 belasting.Spannend voor ons fiscalisten. Zouden de constructies die we toepassen om de box 3 heffing die nu op uw spaargeld oploopt tot meer dan 100 % (nee dat is geen typefout), nog wel werken.

Zou er een heffing komen per vermogensbestanddeel (spaargeld, aandelen , onroerend goed) waardoor een evenwichtige heffing zou ontstaan. En hoe zouden ze deze percentage vaststellen. Interessante materie voor ons vakidioten.

Teleurstelling

Zoals een hoogleraar in de krant melde, het uiteindelijke voorstel slaat nergens op.

Hoe gaat de heffing over uw vermogen en spaargeld lopen met ingang van 2017 (!)? Dus pas bij uw aangifte over 2017 (in 2018), met andere woorden, over uw aangifte 2015 en 2016 betaalt u nog net zo belachelijk veel als de afgelopen jaren.

Maar vanaf 2017 wordt er niet geheven op basis van werkelijk rendement. Helaas. Wel wordt het vrijgestelde vermogen verhoogd tot €25.000,- per belastingplichtige

Het bestaande tarief van 30% blijft ook bestaan (thans is het 4%*30%=1,2% van het vermogen)

We houden het vervloekte forfaitaire rendement en het bijkomende tarief van 30%., maar…….

tot een belastbaar vermogen is het verplichte rendement 2,9% (*30%= 0,87% jaarlijkse heffing van uw vermogen)

tot een belastbaar vermogen van € 125.000 – €1.000.000 is het 4,7% (*30% = 1,41% jaarlijkse heffing van uw vermogen)

boven een belastbaar vermogen van €1.000.000 is het 5,5% (1,65% jaarlijkse heffing van uw vermogen)

En nu

De conclusie hieruit is als volgt. Die 2,9% is uiteraard nog veel te hoog. Immers ook dit is niet de rente die u nu op uw bank ontvangt. Het is gebaseerd op het gemiddelde rendement over spaargeld van de afgelopen 5 jaar zegt men. Ben heel benieuwd of we na 2017 een daling zien. Maar beste lezer, in 2017 zou de referentie periode liggen over de periode vanaf 2011. Kreeg u toen 2,9%… dacht het niet….

De overheid gaat ervan uit dat u als u meer vermogen heeft dan u dan automatisch meer rendement maakt. Alsof de overheid mag bepalen dat u dan risicovoller moet gaan beleggen). Maar u wordt wel gedwongen, Immers 4,7% * 30% belasting betekent jaarlijks een belasting van 1,41% van uw vermogen. Dus als u 1,41% rendement maakt dan betaalt u “maar” 100% belasting. Bij een minder rendement betaalt u dus meer dan 100% belasting. Erg democratisch dus. Over vermogens van meer dan €1.000.000 zullen we het maar helemaal niet hebben. Het komt erop neer dat u wordt gestrafd als u netjes en voorzichtig voor uw geld zorgt door het op de bank te zetten. Een schande.

In de inkomstenbelasting is het geaccepteerd dat naarmate u meer verdiend u relatief meer belasting betaalt. Voor de heffing over vermogen is dat nog nooit geweest, maar met ingang van 2017 dus wel, Dus u heeft al meer belasting betaald over uw inkomen en nu betaalt u dan over hetgeen u daaruit heeft gespaard ook meer heffing. Gewoon structureel onjuist en verwerpelijk.

Begrijpt u mij niet verkeerd. Ik heb er geen probleem mee dat mensen met meer inkomenscapaciteit meer moeten betalen, maar dit is gewoon een gekunsteld gedrocht. En waarom pas in 2017…

En weet u wat de reden is dat niet het werkelijk rendement wordt belast of dat er een rendement per “vermogensgroep” (spaargeld, aandelen etc) wordt belast……. de belastingdienst kan dat niet aan…. Dus door de incompetentie van de overheid krijgt u als voorzichtige spaarder de rekening gepresenteerd. Vandaar……

Oplossingen

Beste lezer (die teveel box 3 vermogen betaalt), er is een oplossing. Ik adviseer mensen over deze oplossingen en nu dit gedrocht is gepresenteerd en ook pas ingaat op 1 januari 2017 is er geen reden meer om te wachten. Ik realiseer voor u een maximale heffing van 40% op het inkomen uit uw vermogen. Aanzienlijk minder dus… Interesse?