Onze nieuwe directie van BV Nederland heeft grootste plannen met de belastingtarieven

Inkomstenbelasting

Vanaf 2020 (de belastingdienst heeft wat tijd nodig) hebben we in de inkomstenbelasting nog maar 2 tarieven (thans hebben we 4 schijven). Dat maakt het een stuk overzichtelijker. De twee tariefschijven worden 36,93% en 49,5%. De hoogste tariefschijf is thans 52%. In het nieuwe stelsel gaat het hoogste tarief in bij een belastbaar inkomen van ongeveer 67.000 euro.

Daar staat tegenover dat het BTW tarief van 6% wordt verhoogd naar 9%. Voedingsmiddelen en bepaalde diensten zullen dus duurder worden.

Ondernemers moeten wel rekening houden met het feit dat bepaalde aftrekpoten als de zelfstandigenaftrek beperkt zullen worden.

 

Vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat dalen met 4%. het hoge tarief van 25% wordt 21% en het lage tarief (tot €250.000) wordt 16%.

En wat nu hier mee

De nieuwe tarieven samen met de overige maatregelen zullen voor ondernemers reden zijn om hun ondernemingsvorm weer te overwegen. Misschien is de BV vorm dan toch weer aantrekkelijk dan het IB ondernemerschap. Dit is relatief eenvoudig te berekenen. De afweging ligt vooral in het gegeven dat het maximale belasting tarief om een netto uitkering uit de BV te krijgen 37% is

Hoe dat werkt? Het salaris van de ondernemer uit de BV wordt uiteraard normaal belast via de 2 genoemde schuiven (36,93% en 49,5%)

de resterende winst in de BV wordt als volgt belast:

Winst                                                                      100
af: vennootschapsbelasting                   16%       -16

resteert                                                                     84
af: dividendbelasting/box 2 belasting 25%    -21
Resteert Netto                                          37%      63

 

Kortom, als u als ondernemer in het toptarief van 49,5 % komt dan wordt het al interessant om eens naar de BV vorm te kijken.

 

dividendbelasting afgeschaft?

In de plannen wordt genoemd dat de dividendbelasting wordt afgeschaft. Helaas beste BV ondernemer, dat is slechts de voorheffing. U blijft gewoon belastingplichtig voor 25% heffing over het uitgekeerde dividend.

 

Morgen een bericht over de ZZP problematiek en de afschaffing van de Wet DBA