Ook niet makkelijker

Het belastingstelsel in Nederland is niet logisch. Mijn frustratie heb ik wel vaker op deze site geuit. Maar als dan ook nog het belastingprogramma van de belastingdienst u op het verkeerde been zet dan kunnen we helemaal niet meer spreken van “makkerlijker wel”

(alleenstaande) ouderenkorting

Wat is er aan de hand. De ouderenkorting is een belastingkorting voor mensen die aan het einde van het jaar de AOW leeftijd hebben bereikt. De alleenstaande ouderenkorting…… is dus voor iemand die in die situatie alleen woont. Simpel tot zover

Als iemand nog met een fiscaal partner is (meestal getrouwd) en 1 van de 2 wordt (langdurig) opgenomen in een verzorgingshuis en staat daar ook ingeschreven bij de gemeente dan hebben beiden recht op de alleenstaande ouderenkorting. Dat is ook logisch.

Belastingsoftware belastingdienst

Echter deze logica was niet doorgedrongen tot de softwaremakers van de belastingdienst. Want de keuze om deze korting aan te vragen was niet aanwezig in de software. Nu is besloten dat u dat alsnog kan doen met terugwerkende kracht tot 2010.

Dus als u zelf (of u voor u ouders )de aangifte maakt met deze software en uw partner (of ouder) zit in een verzorgingshuis dan moet u hier actie op ondernemen.

Het belang vraagt U? Ongeveer € 430 euro per jaar per belastingplichtige (dus gezamenlijk €860). En dat over een paar jaar…… Lijkt me de moeite