Het lekt…

Ja uiteraard blijft het niet binnenskamers wat de plannen zijn om volgend jaar de belastingen te wijzigen. Dat is niet mogelijk en blijkbaar zijn de gesprekken met de coalitie-oppositie goed verlopen. Conclusie is ook dat we het bestaande stelsel gaan aanpassen en we dus geen nieuw belastingstelsel gaan krijgen. Hoe gaat het er ongeveer uitzien….

In ieder geval…

Door de economische vooruitgang komt er een lastenverlichting van 5 miljard. Gevolg is een gemiddelde koopkrachtstijging van 2% Dat gaat op aan de volgende zaken

– arbeidskorting middeninkomens (..?) van 700 euro per jaar. Deze groep (?) houdt dus 700 per jaar meer over

– Verlaging van de 2e belastingschijf van 42% naar 40%

– Verlenging van de 2e belastingschijf met €8.000,-. Met andere woorden, Iemand valt voor € 8.000 meer in de 2e schijf voordat je 52% belasting gaat betalen

– verhoging van de kinderopvangtoeslag en combinatiekorting (een karting die een werkende krijg met een kind onder de 12 jaar)

De heffing over vermogen in box III ( zie ook http://fredsnelderwaard.nl/100-belastingheffing-robuust-en-rechtvaardig/) wordt gewijzigd zodanig dat iedereen belasting betaalt over het werkelijke rendement. Dat zal nog de nodige aanpassing vergen van banken etc. voor het aanleveren van gegevens. Daarnaast zou als dit doorgaat dit ook veel meer vergen van belastingplichtigen om bijvoorbeeld te verantwoorden wat ze aan inkomen uit onroerend goed ontvangen hebben. Benieuwd of dit haalbaar blijkt.

: update 18 juni 15.00 uur inmiddels wordt gezegd dat er een “knip” wordt gemaakt tussen sparen en beleggen en dat men uit wil gaan van een aanslag over het “gemiddeld” rendement op bijvoorbeeld beleggingen. Dus geen sprake van aanslag over individuele rendement. Vervolgens dus de vraag wat een “gemiddeld rendement” is. Het verschil van rendement op een beleggingsportefeuille in aandelen of obligaties is nogal fors……

Mijn visie: Goede maatregelen maar het maakt het systeem niet eenvoudiger en dat is teleurstellend. We houden de inkomensafhankelijke kortingen en de toeslagen. Dat is een gemiste kans. Men kiest hier overduidelijk voor een aanpassing van maatregelen dus dit mag de naam “herziening” niet dragen. De wijziging voor het Box III inkomen is een geode zaak maar ik verwacht niet dat dit voor al het vermogen ingevoerd zal worden. Dat vergt een grotere controle van de belastingdienst en die capaciteit is er niet.

: Update 18 juni 15.00 uur De knip in sparen en beleggen voor de heffing zoals genoemd gaat weer een hoop discussie opleveren. Het begint al weer op “lapwerk” te lijken

 

Wat mogelijke nog meer.. ?

Men wil de BTW verhogen. Het lage BTW tarief zal voor alles behalve de “”dagelijkse” boodschappen worden verhoogd naar 21%. Dus zaken als de kapper, het bloemetje, de schoenmaker, reparateur, schilder etc gaan naar het hoge tarief. Dat levert een hoop geld op. Dat moet naar de burger terugvloeien in de vorm van lagere belastingtarieven en verlenging van tariefschijven waardoor je dus meer inkomen in de lage belastingtarieven.

Werkgevers en belangenorganisaties zijn hierover woedend en vrezen banenverlies. Experts denken dat het gaat werken en dat het een positief effect heeft op de economie

Mijn visie: Het zal voor een groot deel wennen zijn om meer uit te geven aan bepaalde kosten door de BTW verhoging ondanks dat de loonstrook er beter uitziet. Na verloop van tijd zal dit ook wennen maar het zal dan voor aantal bedrijven inderdaad te laat zijn. Een ingrijpende maatregel. Het lage tarief is voor een aantal posten ook niet te verklaren (zo is bijvoorbeeld konijnenvoer laag tarief maar caviavoer hoog tarief :) ) Naar mijn mening zouden we beter de excessen in het lage tarief kunnen aanpakken en meer logica daarin aanbrengen dan zo rigorous de bijl erin te zetten. Het effect voor het kleine MKB (de schoenmaker, de kapper , de bloemenwinkel) zullen ernstig zijn vrees ik