Nee dit artikel gaat niet over de politie maar wel over iemand die toezicht houdt. De commissaris van een bedrijf is in deze tijd van graaien een belangrijke person geworden. Hij of zij is het die de directie van vaak grotere bedrijven moet controleren en moet corrigeren. Toch een soort politieman toch.

Fiscaal doolhof

Alsof dit toezicht houden nog niet moeilijk genoeg is heeft deze persoon wel een heel bijzondere fiscale status.

Geloof het of niet maar het is soms een ondernemer, vaak een (fictieve) werknemer en ook weer altijd een ondernemer (ja echt!) . En alsof het nog niet erg genoeg is gaat er ook weer wat veranderen nu de VAR verklaring straks wordt afgeschaft….. kunt u het nog volgen…

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Er zijn veel commissarissen die er diverse commissariaten op na houden. Commissaris zijn is ook een vak en niet zozeer branchegericht. Toch wordt in de jurisprudentie de commissaris niet zo vaak als een ondernemer geaccepteerd. Kort gezegd (het is tenslotte maar een blog) komt het erop neer dat iemand zeker meer dan 5 commissariaten moet hebben om als ondernemer (met alle faciliteiten) te worden bestempeld. Alleen dan zal de belastingdienst de gewenste VAR verklaring afgeven.

Dienstbetrekking of toch niet..

Maar als er geen ondernemerschap is, wat dan.

Een commisaris kan niet in dienstbetrekking zijn want juridisch gezien is dat verbonden aan een gezagsverhouding en dat kan nu net niet. Immers de commissaris moet toezicht houden en is dus per definitie niet ondergeschikt. Dat is voor de belastingheffing opgelost door toch loonbelasting op de vergoeding te laten inhouden (dat was gewenst) in de vorm van een fictie. Hij / Zij is dus niet in dienstbetrekking maar we doen net alsof… althans nu nog wel

Maar voor de BTW weer wel

Om het makkelijk te maken, voor de BTW wordt de commissaris wel als een zelfstandige ondernemer gezien (en dat is ook logisch in die functie). Met andere woorden, hij/zij treedt zelfstandig op in het economisch verkeer en dat betekent dat er BTW over de vergoeding moet worden gerekend. Niet erg bij veel bedrijven maar erg vervelend en kostprijsverhogend voor scholen en andere BTW vrije instanties waar een commissaris toezicht houdt. Immers een vergoeding van € 100 wordt ineens € 121.

Maar nu in 2016….

Ik heb elders op deze blogsite al genoemd dat er wat gaat veranderen met de VAR verklaring (http://fredsnelderwaard.nl/var-bgl-of-modelovereenkomst-wordt-de-zzp-er-standaard/ ) iets waar ik later nog wat licht over zal laten schijnen. De VAR verklaring wordt afgeschaft per 1 mei a.s. en blijkbaar is de kwestie te complex om de commissaris in dit kader te laten passen. Het gevolg is dat vanaf 1 mei a.s. de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris gaat vervallen. Met andere woorden de opdrachtgever hoeft/mag geen loonheffing meer inhouden op de vergoeding aan de commissaris. De commissaris moet zijn beloning voortaan weer zelf opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting. Gokje? de discussie omtrent wat de kwalificatie van de beloning is (winst uit onderneming of inkomsten uit overige arbeid) gaat dan weer oplaaien.

Waar moet de commissaris rekening mee gaan houden

Hij/zij zal zelf weer de belasting moeten gaan reserveren en met de huidige belastingrente (die u moet betalen als u belasting moet bijbetalen ; 4%) is het te adviseren tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen.

let u erop dat u de organisatie waar u toezicht op houdt geen loonheffing meer inhoudt per 1 mei, het terugvragen daarvan is altijd een hoop geode. Waarom niet gewoon per 1 januari? Wiebes heeft ook net ontdekt dat het belastingvoorstel voor de VAR best wel lasting is, hij moet de wet hiervoor aanpassen en dat lukt hem pas per 1 mei…….. Dus om het makkelijk te maken heeft u alle situaties dit keer in 1 jaar.

Ik wens u success met het verwerken… en als ik u ergens mee kan helpen…..