Wiebes is overstag gegaan. Hj heeft in een brief aan de 2e kamer zijn “keuzes voor een beter belastingstelsel” uitgelegd. Een “aanpassing van het huidige belastingstelsel was een betere titel geweest. Wat leren we uit deze brief aan nieuwe dingen

Lastenverlichting op arbeid

De lastenverlichting op arbeid had ik beschreven in een eerdere bijdrag. De Kinderopvangtoesslag en combinatiekorting gaan omhoog. Er komt een loonkostenvoordeel voor werkgevers om laag geschoolde werknemers in dienst te nemen. De arbeidskorting voor de middeninkomens (tot €50.000) gaat omhoog en het toptarief gaat “later” in.  Verder worden de belastingtarieven behalve het toptarief verlaagd.  Maar…… de algemene heffingskorting wordt afgebouwd (dat is langzamer woord dan afgeschaft). Dat laatste is opmerkelijk want dat is een belastingverhoging. Maar vooral een verhoging voor het gezin waarvan 1 van de 2 partners (niet)werkt. De niet werkende partner krijgt daar nu jaarlijks een bedrag van de belastingdienst, dat is dus einde oefening.

Vereenvoudiging stelsel

Het stelsel wordt vereenvoudigd door het proces te “dejuridificeren”… Jawel… wat daarmee wordt bedoelt… eeehhh geen idee :(. De vereenvoudiging bestaat in ieder geval niet uit duidelijk communiceren zullen we maar zeggen.

De autobelastingen

Vanaf 2017 wordt de bijtelling anders. Er bestaat een bijtelling van 4% voor volledig elektrische auto’s en 22% voor alle andere. Oh ja, de elektische auto’s gelden maar tot €50.000,- dus de beroemde Tesla wordt toch een dure bijtelling. De BPM wordt wel verlaagd, de reden waarom het niet wordt afgeschaft is dat men bang is dat leasebedrijven failliet gaan door een daling van de restwaarde van de auto’s (echt waar).  De reden voor de aanpassingen zijn om een “robuuste” belastingheffing te krijgen. Robuust werd destijds ook gebruikt voor de Box 3 heffing. In de praktijk betekent dat vaak “botte bijl” achtig, “of we willen er niet teveel gedoe mee hebben”

Box 3 belasting

De “oplossing” voor het box 3 probleem (zie ook http://fredsnelderwaard.nl/100-belastingheffing-robuust-en-rechtvaardig/)…

DE beschreven zin van de brief van Wiebes is wat mij betreft :” belastingplichtigen in box 3 vooral die met een spaarrekening hebben het gevoel belasting af te dragen over opbrengst die er niet is”. Hoe durf je zo’n zin op te schrijven. “Het gevoel”… nee, het is een feit dat men soms 100% belasting betaalt en dat al vele jaren lang. Schandalig.

Maar goed, wat gaan we wijzigen? Een heffing over het werkelijke rendement van uw vermogen gaat niet gebeuren. In de brief staat letterlijk dat het voor de belastingdienst niet uitvoerbaar is (inschatting in mijn vorige bijdrage was dus correct).

Hoe gaat het dan straks. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen beleggingen en spaarrekeningen. Daar wordt nog steeds 30% belasting geheven maar dan nu over een gemiddeld historisch rendement. Met andere woorden, de huidige 4 % forfaitair worden verschillende forfaitaire rendementen. Dat wordt nog wat, immers de ene beleggingsportefeuille is de andere niet, denkt u maar aan obligaties en aandelen, of in een bepaalde mix….. En ook de spaarrekeningen wisselen nogal. De groobanken geven minder rente dan de kleinere banken…… Maar zo staat er in de brief, er wordt een tegenbewijs regeling onderzocht. Met andere woorden, U mag met de belastingdienst in de slag als u het niet eens bent met het rendement waarover u moet betalen. Het werk komt dus bij u te liggen. Teleurstellend is dit. Men weet al 10 jaar dat het system niet werkte en nu komt er een surogaat met wederom geen koppeling naar de feitelijke situatie. Belastingheffing gaat over een bepaald kalenderjaar, maar u betaalt nu belasting over een rendement wat u in het verleden genoten kon hebben. Overigens beste lezer, deze tegenbewijs regeling staat leuk in deze brief maar gaat heus niet door. Dat zou teveel werk opleveren voor de belastingdienst… maar het staat nu wel sympathiek toch?