Tot welk percentage is belasting rechtvaardig?

In het jaar 2001 stond de toenmalige staatssecretaris van Financiën Vermeend en zijn baas de heer Zalm (u weet wel van De Bank) trots het nieuwe belastingplan uit te leggen. Daarin gingen we het voor wat betreft het belasten van uw vermogen het “heel anders doen”.

Voor het belastingstelstel van 2001 betaalde u “gewoon” progressieve heffing over de rente van uw spaartegoeden. Verdiende u veel, dan betaalde u ook meer belasting  over uw rente (tot wel 60% belastingheffing!) Met dit nieuwe stelsel zou niet het echte rendement belast worden maar de belastingdienst zou ervan uitgaan dat u 4% rendement zou maken op uw vermogen dat dan voor 30% belast zou worden. Op deze wijze betaalde u 1,2% van uw vermogen (30% * 4% = 1,2%). Dat rendement van 4% kon u makkelijk halen vond men. Meneer Zalm zou toen zelfs dat u anders maar in staatsobligaties moest gaan beleggen, die gaven altijd 4%…..  Vermeend sprak toen van een Robuuste heffing. De term de Pretbox is zelfs verzonnen omdat het zoveel gunstiger was dan daarvoor.

De lol is wel vergaan

Er is destijds wel gevraagd “wat als dat rendement niet meer behaald kan worden”? Dat zou geen probleem zijn. De box 3 heffing zou na een aantal jaren worden geevalueerd en dan zou ook het percentage worden beoordeeld. We leven nu zo’n 13 jaar later en het lachen in deze pretbox is ons wel vergaan De spaarrente in de jaren na 2001 heeft een duikvlucht genomen en we moeten constateren dat in al die jaren het risicoloze rendement slechts sporadisch boven de 4% is gekomen. Heeft men de 4% rendement dan niet geevalueerd?

Deze evalutie heeft niet echt plaatsgevonden. Sterker nog als iemand eens opppert om hier naar te kijken blijft het oorverdovend stil. De robuuste heffing van weleer is zoals alle belastingen onderdeel van een politieke stelling. We zullen toch eens de heffing op vermogen verlagen…. dat zou wel een heel verkeerd signaaf afgeven binnen de inkomensverdelingspolitiek van Den Haag.  Nee we laten het hoe het is want een mindere heffing op vermogen is budgetair een probleem maar kan binnen de afgelopen coalities niet worden verkocht

100% belastingheffing

Inmiddels hebben we een niveau bereikt waarin (bijna) 100% van het inkomen op uw spaargeld wordt belast… 100%? Jazeker. De grote banken betalen op uw spaarrekening een rente van ongeveer 1,2-1,3%. Als u dan daarover (behoudens de vrijstelling) 1,2% belasting moet betalen dan is dat 100%. Met een beetje inflatie neemt dat waarde van uw geld beste spaarzame Nederlander,  ieder jaar een stuk af.

100% belastingheffing is onacceptabel. Als uw loon voor 100% zou worden belast dan zouden we anarchie hebben, gingen we de barricades op, brak er revoluties uit, zou elk kabinet sneuvelen. Maar nu niet… ik snap er geen bal van. Degene die spaart accepteert het als een gegeven terwijl het in de aard van de belastingheffing gewoon niet klopt.

Oplossingen

Tuurlijk zijn er slimme fiscale oplossingen waarin ik de rente op uw spaargeld maar voor 25% of maximaal voor 40% kan laten belasten. Dat is met een beetje vermogen zelfs erg aantrekkelijk. Maar kloppen doet dat niet. De heffing in box 3 op uw spaargeld is gewoon crimineel hoog. De oplossing licht bij de politiek. Budgetaire gevolgen of niet, deze heffing (althans de omvang daarvan) klopt gewoon niet. Wat we moeten doen? Het percentage van 4% moet anders worden vastgelegd. Dat percentage moet eens in de zoveel jaar via een formule worden berekend. En dan mag het best een paar jaar dat percentage blijven om vervolgens weer opnieuw te worden berekend. Maar niet dat we de afgelopen 13 jaar gewoon teveel belasting betalen op het gespaarde vermogen waar al eens belasting over is voldaan. De oplossing? Toch op de “papieren” barricades dus!!!